Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

05-205 Klembów

woj. mazowieckie

 

 
Zakodowany adres naszej witryny

Szkolna witryna

jest redagowana

za pomocą CMS "DRAGON"

Rok szkolny 2017/2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rok szkolny 2017/2018

 

l.p.

Dni wolne od zajęć dyd.-wych.

Zajęcia do opracowania w soboty

1.

2 maja 2018

9 grudnia 2017r.

 - warsztaty bożonarodzeniowe

2.

4 maja 2018r.

 

11 listopada 2017r. (kl. IV-VII) rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - uroczystość patriotyczna

 

13 stycznia 2018r.  (kl.0-III)  - Dzień Babci i Dziadka

3.

1 czerwca 2018r.

(piątek po Bożym Ciele)

17 marca 2018r.- warsztaty wielkanocne

4.

30 kwietnia 2018r.

7 kwietnia 2018 r. (plan zajęć z poniedziałku)

Odwoływanie posiłków

 

Odwoływanie obiadów podczas 3-dniowej lub dłuższej nieobecności uczniów prosimy zgłaszać

wyłącznie do sekretariatu szkoły

 

tel.: 29 777 82 01

 

 

Godziny pracy sekretariatu:

 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.45-11.45
środa: 13.00-17.00
piątek: 9.30-13.30
Oplata za posiłki - rok szkolny 2017/2018
Szanowni Rodzice!
Informujemy, że od 1 września 2017r. opłaty za posiłki należy dokonywać w
nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia miesiąca na konto Zespołu Szkół w
Klembowie, ul. gen. F. Żymirskiego 68, 05 - 205 Klembów.
Numer rachunku bankowego:
66 1240 6074 1111 0000 4989 6147
W treści przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, klasę, szkołę, do której dziecko
uczęszcza oraz miesiąc,np:
Jan Kowalski kl. V, SP Wola Raszt. listopad 2017r.
Prosimy o terminowe wpłaty kwot podanych w informacji na stronie szkoły.
Wpłaty gotówką są możliwe wyłącznie w kasie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr.
Żymirskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Terminy zebrań z rodzicami - 2017/2018

Zebrania z rodzicami:

 

4 stycznia

Kl. I-III godz. 18:00

Kl. IV-VII godz. 19:00

6 marca

Kl. I-III godz. 18:00

Kl. IV-VII godz. 19:00

24 kwietnia*

tylko zerówka

-

15 maja

Kl. II-III godz. 18:00

Kl. IV-VII godz. 19:00

 

*24 kwietnia (tylko zerówka; w razie potrzeby także pozostałe klasy)

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )