Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

05-205 Klembów

woj. mazowieckie

 

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

 

27 i 28 lutego b.r. przedstawiciele organów szkoły: rodziców (p. Agnieszka Tochwin, Wioletta Kamińska), uczniów (Nikola Kaza, Wioleta Bonisławska) i nauczycieli (Agnieszka Bilska i Małgorzata Walkiewicz-Kamińska) wzięli udział w szkoleniu mającym na celu wzmocnienie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz przygotowującym do przeprowadzenia debaty na temat współpracy w naszej szkole.

Wkrótce odbędą się warsztaty, na których podzielimy się wynikami naszej pracy.

Nauczyciele będą debatować 14 lutego. Po feriach zimowych debatę przeprowadzą uczniowie.

Debata z udziałem rodziców została zaplanowana na 12 marca o godz. 19.00.

 foto>

Agnieszka Bilska

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )