Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

05-205 Klembów

woj. mazowieckie

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA – informacja dla rodziców

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie: art. 158 ust. 1, 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.).

 

Rodzicom i opiekunom, których dzieci zostały zakwalifikowane przypominamy, że w dniach od 24 kwietnia do 6 maja 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie za pośrednictwem sytemu rekrutacji, po zalogowaniu się poprzez wybranie zakładki „MÓJ WNIOSEK”. Osoby, które złożyły wniosek bez pośrednictwa systemu rekrutacji proszone są o dostarczenie – osobiście lub mailowo - wypełnionego i  podpisanego druku potwierdzenia woli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, do którego zostało zakwalifikowane dziecko. Np. Druk potwierdzenia woli do pobrania

Uwaga! Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie tj. do 6 maja 2020 r. do godz. 15, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Dokumenty do pobrania
opis dokumentutypdata
  • karta potwierdzenia woli 2020
pdf29-04-2020[ Pobierz ]
136 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )