Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

w Woli Rasztowskiej

ul. Szkolna 9

05-205 Klembów

woj. mazowieckie

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

 

Projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

 

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej będzie realizowała projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cele projektu to:

 • rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych,
 • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce,
 • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu,
 • realizowania idei wychowania przez sport.
 • Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie dla uczniów klas I-VI 20 godz. w miesiącu zajęć pozalekcyjnych:
  • z zakresu z ICT – 4 godz.,
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz.,
  • z zakresu języków obcych – 4 godz.,
  • z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz.,
  • sportowo-wychowawczych – 6 godz.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )